مطالب مرتبط با کلید واژه " دعوت به همکاری "


دعوت به همکاری

بدینوسیله مجتمع آموزش فنون اهواز جهت تکمیل فرآیندهای خدماتی و آموزشی خود از میان افراد واجد شرایط دعوت بعمل می آورد. علاقه مندان میتوانند ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه درخواست خود را ارسال نموده و از طریق پیگیری کد رهگیری ...