مطالب مرتبط با کلید واژه " مجتمع آموزش فنون اهواز "دعوت به همکاری

بدینوسیله مجتمع آموزش فنون اهواز جهت تکمیل فرآیندهای خدماتی و آموزشی خود از میان افراد واجد شرایط دعوت بعمل می آورد. علاقه مندان میتوانند ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه درخواست خود را ارسال نموده و از طریق پیگیری کد رهگیری ...

ارتباط با مراکز آموزشی

مجتمع آموزش فنون اهواز در راستای تقویت بنیه علمی، آموزشی و پژوهشی کارکنان صنعت نفت در نظر دارد تا از آخرین و برترین توانمندی های علمی- پژوهشی و آموزشی دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی بهره برداری نموده، همچون پلی ...

ثبت نام در بانک مدرسین

(توجه: این قسمت مربوط به افرادی است که قبلا فرم ارزیابی اولیه مدرس را در مجتمع آموزش فنون تکمیل نموده و تحویل داده اند) مجتمع آموزش فنون اهواز جهت تکمیل بانک اطلاعاتی مدرسان خود، اقدام به دریافت فرم تکمیل شده ارزیابی ...