اهدای شیلد سومین دوره جام بین المللی وزنه برداری فجر به مجتمع آموزش فنون اهواز ۱۹ اسفند ۱۳۹۶