دریافت گواهی نامه بین المللی و جایزه طلای IPC در ارزیابی توسعه مدیران (EFMD)

کلید واژه ها: گواهی نامه بین المللی و جایزه طلای IPC مجتمع آموزش فنون اهواز