ارتباط با مراکز آموزشی

مجتمع آموزش فنون اهواز در راستای تقویت بنیه علمی، آموزشی و پژوهشی کارکنان صنعت نفت در نظر دارد تا از آخرین و برترین توانمندی های علمی- پژوهشی و آموزشی دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی بهره برداری نموده، همچون پلی استراتژیک ارتباط بین دانشگاه و صنعت نفت را برقرار نماید.

در همین راستا مجتمع آموزش فنون اهواز اقدام به تهیه برنامه استراتژیک تا افق ایران ۱۴۰۰ با محوریت استراتژی های زیر را نموده است:

۱- مشارکت های ملی و بین المللی با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشی ملی و بین المللی.

۲- ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی برنده مناقصات بین المللی.

۳- شناسایی و انتخاب مؤسسات، دانشگاهها و مراکز آموزشی معتبر ملی و بین المللی جهت اجرای همایش ها، کنگره ها و سمینارهای علمی- آموزشی، پژوهشی در مجتمع آموزش فنون اهواز.

۴- صدور خدمات آموزشی فنی و تخصصی به بازارهای منطقه ای از طریق مشارکت ملی و بین المللی.

در این راستا از کلیه دانشگاه ها؛ مؤسسات و مراکز آموزشی معتبر جهت همکاری در زمینه های فنی – مهندسی و مدیریتی دعوت بعمل می آورد.

تکمیل فرم مربوط به ثبت نام در برگزاری کارگاه / همایش / کنگره

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با دوره های آموزشی می توانید از طریق شماره تلفن های ۰۶۱۳۴۱۲۱۶۴۶ و ۰۶۱۳۴۱۲۱۶۸۱ و یا آدرس پست الکترونیک danesh.m1394@gmail.com پاسخ سوالات خود را از طریق واحد آموزش دریافت نمایید.

 

کلید واژه ها: مجتمع آموزش فنون اهواز ارتباط صنعت با دانشگاه - ارتباط با مراکز آموزشی در حوزه های نفت و گاز فنی و تخصصی - مدیریت