پیام ریاست مجتمع

 

مجتمع آموزش فنون اهواز به عنوان یکی از مراکز آموزشی شرکت ملی نفت ایران با هدف توسعه منابع انسانی از طریق آموزش مستمر و اثربخش تلاش می کند تا با فرهنگ سازی، ایجاد انگیزش در کارکنان و گسترش رویکرد فرآیندگرایی گامی بزرگ در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان بردارد.

از این رو این مجتمع از طریق ارائه آموزش های فنی- تخصصی، موجب توانمندسازی فراگیران می شود و صنعت کشور را در توسعه شایستگی های منابع انسانی کمک می کند .

خدمات مجتمع موجب می شود تا کارکنان صنعت نفت با ارتقا دانش، مهارت و توانایی لازم به عنوان عضوی موثر و کارا در سازمان خود خدمت نماید. مجتمع آموزش فنون با اتکا به قابلیت های کارکنان خود به عنوان سرمایه انسانی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین، امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی و تاسیسات فرآیندی هم جوار ضمن اهتمام به ارتقای سطح آگاهی عمومی ذینفعان و کمک به بهبود کیفیت زندگی کاری آنان به عنوان مسئولیت اجتماعی خود، به افزایش میزان ارزش آفرینی سازمانی توجه دارد.

ارزش های حاکم در تحقق چشم انداز و رسالت مجتمع بر ایمنی، حفظ کرامت انسانی، امانت داری، صداقت و ایجاد حس اعتماد و احترام متقابل، حرفه ای گری و بهره گیری از روش های مناسب، پاسخگویی و رعایت اصول اخلاقی تمرکز دارد.

 

دکتر سعید غلامی

رئیس مجتمع آموزش فنون اهواز