خبر شناور

نخستین واحد بازیافت پساب صنعتی در مناطق نفت‎خیز جنوب احداث می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: با هدف استفاده صحیح از منابع آب، حفظ محیط زیست و پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها، واحد تصفیه و بازیافت پساب صنعتی در مجاورت واحد نمکزدایی شماره ۳ اهواز احداث می‌شود.

ادامه مطلب