برگزاری کارگاه آموزشی نقدی آگاهانه بر بهره بردای از استاندارد API۶۷۰

۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۹ اخبار مجتمع
تعداد بازدید:۱۳۰
برگزاری کارگاه آموزشی نقدی آگاهانه بر بهره بردای از استاندارد API۶۷۰

مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یک کارگاه آموزشی را تحت عنوان نقدی آگاهانه بر بهره بردای از استاندارد API670 و توسعه ی فناوریهای بومی در ارتقای حفاظت و پایش ماشین های دوار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی این کارگاه با توجه به اهمیت ایمنی و قابلیت اعتماد ماشین آلات دوار و مقبولیت استاندارد بین المللی مذکور برای سه دسته ماشین حفاظتی شامل پایش ارتعاشات، شاسایی سرج و حفاظت از دور غیرمجاز برنامه ریزی و برگزار شد و جنبه های مختلف فنی و تخصصی این استاندارد ارزیابی گردید.

آشنایی با سامانه های حفاظت ماشین، استانداردهای سامانه MPS و SIS، آشنایی با API670، آشنایی با سطوح ایمنی، تحلیل مخاطرات و ارزیابی ریسک ، کاهش ضررهای اقتصادی و ارتقای SIL و معماری های OR ، AND و 3-00-2 را میتوان از اهم سرفصلهای این کارگاه آموزشی دانست.


نظر شما :