تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.
رديفگروه آموزشيعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروع
1عمومی و مدیریتکار تیمی904281398/01/24
19HSEآشنایی با خطرات گاز H2S2100181398/02/07
20عمومی و مدیریتمدیریت استرس902881398/02/07
38HSEمقررات و اصول HSE2100281398/02/08
42عمومی و مدیریتمحاسبات سوابق ومقررات کنترل محاسبات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت1360981398/02/10
43HSEپروانه کار سرد و گرم(PTW)2142681398/02/10
56HSEمبانی آتش2143881398/02/23
75عمومی و مدیریتآشنایی با کارآفرینی1370181398/03/20
77HSEپروانه کار سرد و گرم(PTW)2142681398/03/21
85HSEملاحظات HSE در فرایند تمیز سازی و آماده سازی واحد(FLASHING-DRYING-PURGING)2001-381398/03/25