تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.
رديفگروه آموزشيعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروع
19HSEآشنایی با خطرات گاز H2S2100181398/02/07
22HSEشناخت الزامات HSE در قراردادهای کاری بین کارفرما و پیمانکار21031241398/02/07
23HSEایمنی مخازن21420241398/02/07
24HSEبازرسی، تست و تعمیر و نگهداری دوره‌ای (ITM) سیستم های اطفاء حریق2001-1241398/02/07
38HSEمقررات و اصول HSE2100281398/02/08
41HSEاصول کمک های اولیه مقدماتی21226161398/02/09
43HSEپروانه کار سرد و گرم(PTW)2142681398/02/10
45HSEایمنی و آتش نشانی21421161398/02/14
50HSEایمنی جوشکاری و برشکاری21409161398/02/15
51HSEPSSR21029241398/02/16