تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.
رديفگروه آموزشيعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروع
81نفت و گازفرایند اسمز معکوس RO و کاربرد آن در شیرین سازی آب61046241398/03/25
82HSEایمنی و آتش نشانی21421161398/03/25
83عمومی و مدیریتمدیریت دانش9033161398/03/25
84HSEطراحی روشنایی در صنعت نفت21223241398/03/25
85HSEملاحظات HSE در فرایند تمیز سازی و آماده سازی واحد(FLASHING-DRYING-PURGING)2001-381398/03/25
86عمومی و مدیریتنرم افزار MS PROJECT مقدماتی22031241398/03/25
87تخصصیطراحی سیستمهای الکتریکال با نرم افزار EPLAN42100321398/03/25
88نفت و گازفرایند نمزدایی و خشک سازی گازها61050321398/03/25
89نفت و گازکاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسی- مقدماتی63046321398/03/25
90نفت و گازلوله مغزی سیار و کاربردهای آن83017321398/03/25