تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸


نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۵ مورد از کل ۲۸۵ مورد.
رديفگروه آموزشيعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروع
281نفت و گازدیگ های بخار-اصول و مبانی51032241398/06/30
282تخصصیکنترل پانل سر چاهی (بیکر وکاردانان شرق)83420241398/06/30
283عمومی و مدیریتمتره و برآورد- پیشرفته70004401398/06/30
284نفت و گازشبیه سازی فرایندهای شیمیایی به کمک نرم افزار Hysys- مقدماتی63016321398/06/30
285نفت و گازتجهیزات و انواع رشته های تکمیلی درون چاهی WELL COMPELETION82204401398/06/30