تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.
رديفگروه آموزشيعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروع
1عمومی و مدیریتکار تیمی904281398/01/24
2تخصصیکنترل PIDباPLC41153241398/01/24
3نفت و گازعملیات تصفیه آب صنعتی61044321398/01/24
4نفت و گاززمین شناسی نفت83201321398/01/24
5نفت و گازآشنایی با عملیات بهره برداری83805321398/01/24
6نفت و گازتجهیزات ثابت در صنایع نفت و گاز51001321398/01/24
7عمومی و مدیریتnetwork+37001481398/01/24
8عمومی و مدیریتآیین نگارش ومکاتبات اداری10001161398/01/25
9عمومی و مدیریتقانون رسیدگی به تخلفات اداری13603241398/01/25
10عمومی و مدیریتاصول سرپرستی9056161398/01/26