جدول کد دوره های وزارتی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳٬۹۳۴ مورد.
كد دورهعنوان دورهمدتنظريعملي
35001+ SECURITY4000
36013++ VISUAL C4800
230776 سیگما800
07104ACCESS پیشرفته2400
31004ADOBE FREEHAND4000
31003ADOBE PHOTOSHOP پیشرفته3200
31002ADOBE PHOTOSHOP - مقدماتی3200
06018ADVANCE 24000
06026ADVANCE 44000
23017سرممیزی مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000 )فشرد2400