بانک دوره های آموزشی


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳٬۷۱۵ مورد.
کدوزارتيساعتعنوان دورهکد تخصصيعنوان گروه تخصصياهداف دورهنحوه اجرا
6100116مبانی مهندسی شیمی9634طراحی و مهندسی فرآیند - فرآیندآشنایی کارشناسان تعمیرات و مهندسی مجتمعها با مبانی فرایندهای شیمیتئوری
602640Advance 4NULLعمومی - زبان عمومیارتقاء سطح تسلط زبانی 4 مهارت اصلی در سطح پیشرفته 4تئوری-عملی
6101724اصول فراورش گاز با امین8305طراحی و مهندسی فرآیند - فرآیندآشنایی کامل با سیستم شیرین سازی گاز ترش با آمینتئوری
6104924فرایند شیرین سازی گاز9446طراحی و مهندسی فرآیند - فرآیندآشنایی کامل با سیستم شیرین سازی گاز ترش با امینتئوری
6500140اصول ایمنی در آزمایشگاه8270آزمایشگاه شیمیآشنایی با نحوه کار ایمن در آزمایشگاههاتئوری-عملی
160018روش های جمع آوری اطلاعات8945پشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی با انواع اطلاعات و اخبار و روش های جمع آوری آنهاتئوری
1650124افسر امنیتی تسهیلات بندری - مقدماتی8381پشتیبانی و ستاد - حراست - بنادرارتقاء سطح هوشیاری و آگاهی امنیتی پرسنل حراستی تسهیلات بندریتئوری
1650224افسر امنیتی تسهیلات بندری- میانی8382پشتیبانی و ستاد - حراست - بنادرآشنایی با تهدیدات امنیتی در کشتی ها و بنادر و بازرسی اولیه با در نظر گرفتن ارزیابی های امنیتی.تئوری-عملی
1650324افسر امنیتی تسهیلات بندری - پیشرفته(PFSO)8379پشتیبانی و ستاد - حراست - بنادرشناسایی تهدیدات امنیتی در کشتی ها و بنادر و توانایی انجام بازرسی با در نظر گرفتن ارزیابی های امنیتی.تئوری-عملی
1650424افسر امنیتی تسهیلات بندری - تکمیلی ( PFSO )8380پشتیبانی و ستاد - حراست - بنادرشناسایی تهدیدات امنیتی و اقدامات پیشگیرانه در برابر حوادث امنیتی که کشتی ها و تسهیلات بندری را تحت تأثیر قرار می-دهند.تئوری-عملی