پرسش‌های متداول


نحوه اطلاع از لیست دوره هایی که در مجتمع برگزار شده و یا قرار است برگزار شود، چگونه است؟  

کافی است از طریق منوی آموزش و انتخاب گزینه تقویم دوره های آموزشی سال ... از کلیه دوره های برگزار شده و در حال برگزاری سال جاری اطلاع پیدا کنید و یا از طریق لینک زیر به طور مسقیم به آدرس مورد نظر دست یابید.

تقویم دوره های آموزشی

 

کلید واژه ها: اطلاع از دوره های تقویمی