همایش دو روزه بسیج مهندسین صنعت نفت در مجتمع آموزش فنون اهواز

تاریخ برگزاری : ۱۵ آذر ۱۳۹۷ رویدادهای اخیر