دیدار نوروزی مدیرعامل با کلیه کارکنان مناطق نفتخیز جنوب مورخ ۵ام فروردین ماه ۱۳۹۷۸

دیدار نوروزی مدیرعامل با کلیه کارکنان مناطق نفتخیز جنوب مورخ ۵ام فروردین ماه ۱۳۹۷

امروز یکشنبه، آئین تبریک نوروزی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد و...

کاشت نهال در روز درختکاری۱۲

کاشت نهال در روز درختکاری

عکاس: دامون نظرپور

نشست دکتر غلامی با یگان ویژه۵

نشست دکتر غلامی با یگان ویژه

عکاس: دامون نظر‍‍پور

بیست و چهارمین نشست روسای محترم آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی شرکت ملی نفت ایران۳۵

بیست و چهارمین نشست روسای محترم آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی شرکت ملی نفت ایران

بیست و چهارمین نشست روسای محترم آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی شرکت ملی...

مراسم معارفه آقای احمدزاده۲۵

مراسم معارفه آقای احمدزاده

مراسم معارفه جناب آقای احمدزاده به عنوان رپیس پایگاه بسیج شهید مجدزاده...