دوره آموزشی شبکه های مراکز تلفن آلکاتل

۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ۹

برگزاری دوره شبکه‌های تلفنی مراکز تلفن آلکاتل

در راستای عمل به وظایف سازمانی و ارائه خدمات آموزشی، تجهیزات و فناوریهای نوین مورد استفاده در صنعت نفت، بخش آموزشی الکترونیک و مخابرات مجتمع آموزش فنون اهواز اقدام به برگزاری دوره آموزشی "شبکه‌های تلفنی مراکز تلفن آلکاتل" در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با تجهیزات کامل مختص مراکز تلفن آلکاتل از تاریخ 17 دی و با حضور کارشناسان مخابرات از شرکت پایانه‌های نفتی ایران (خارگ)، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون و همچنین شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نمود و در نهایت این دوره با موفقیت و رضایتمندی کامل شرکت کنندگان در تاریخ 21 دی ماه 1397 به پایان رسید.

اهم مطالب ارائه شده:

- پیکربندی و آشنایی با انواع تجهیزات سخت‌افزاری Enterprise، نحوه Back up گیری از Data Base، راه‌اندازی اولیه و Restore کردن اطلاعات، منوهای مختلف جهت برنامه‌ریزی مرکز در محیطهای Command Base و 4760 و نحوه اتصال به آنها، ایجاد مشترکین قسمت شبکه دیجیتال/آنالوگ، ایجاد انواع ترانکهای آنالوگ/دیجیتال و IP، ایجاد Class of Service Plan

- Feature های کاربردی و انجام تنظیمات مرکز، کنسولهای اپراتوری و انجام تنظیمات، مفهوم CPU Redundancy و نحوه راه‌اندازی در مرکز، انواع Command های کاربردی و نحوه استفاده جهت پشتیبانی فنی مرکز، مفهوم Entity و انجام تنظیمات روی مرکز، انواع Accounting و انجام تنظیمات روی مرکز

 

عکاس: دامون نظرپور