برگزاری مراسم مرثیه خوانی سید الشهدا در مجتمع آموزش فنون اهواز با سخنرانی و مداحی شیخ سعید شحیطاط

۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۵

عکاس: مهدی شیرعلی