مرکز اسناد، ارتباطات و اطلاعات مدیریت

با توجه به توسعه و پیشرفتی که در حوزه های آموزشی مجتمع صورت پذیرفته است (توسعه مستمر و پیوسته)، وجود یک مرکز IT  با دانش بروز و با توانایی در حوزه پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری امری بسیار بدیهی  می باشد.  وجود سیستم های نوین در حوزه الکترونیک و مخابرات، ابزار دقیق (سیستم های جدید اتوماسیون صنعتی و هم چنین تحولی که در این سیستم ها به سوی IIOT (اینترنت اشیا صنعتی)در حال انجام است)، شبیه سازهایی که در حوزه نفت و گاز انجام می پذیرد و در مجتمع به کار می رود(OTS که جهت آموزش اپراتورهای بهره برداری کاربرد دارد) و همچنین سایر نرم افزارهای کاربردی حوزه های دیگر صنعت، نیازمندی به واحدی جهت پشتیبانی، تولید، بروز رسانی و تهیه نرم افزارهای کاربردی را بیش از پیش آشکار می نماید. در همین راستا و به منظور پشتیبانی از فعالیتهای جاری مجتمع، حجم فعالیتهایی که در این واحد انجام می پذیرد توسعه فراوانی یافته است و با توسعه ای که در شبکه مجتمع (شبکه داخلی و شبکه خارجی) صورت پذیرفته، این واحد را ملزم نموده است که پیکربندی های جدید به همراه پروتکل های تعیین شده را مرتبا اعمال نموده و آنها را پایش نماید.

 

کتابخانه مجتمع نیز به واسطه توسعه ای که در سطح کلاسهای آموزشی انجام شده است، با توجه به درخواست های اساتید، کارآموزان و سایر همکاران که همواره متقاضی منابع بروز با سهولت در دسترسی بوده اند، توسعه فراوانی یافته است. کتابخانه مجتمع با توسعه شگرفی که در حوزه نشر علم صورت پذیرفته، هم راستا شده و منابعی بروز، فنی، کاربردی با سهولت دسترسی را برای کلیه متقاضیان فراهم نموده است و این توسعه را با طور مستمر دنبال می نماید. دسترسی به این کتابخانه جهت استفاده از منابع اطلاعاتی ( و دانلود منابع دیجتیال) از طریق سامانه تحت وب و کارشناسان حوزه کتابداری صورت می پذیرد. در حال حاضر موجودی این کتابخانه به شرح جدول زیر می باشد.

 

کلید واژه ها: مرکز اسناد، ارتباطات و اطلاعات مدیریت