برگزاری دوره PSSER در بخش HSE مجتمع آموزش فنون -بهمن ماه ۱۳۹۷۸

برگزاری دوره PSSER در بخش HSE مجتمع آموزش فنون -بهمن ماه ۱۳۹۷

مدرس دوره: جناب مهندس آهنج عکاس: دامون نظرپور

دوره آموزشی شبکه های مراکز تلفن آلکاتل۹

دوره آموزشی شبکه های مراکز تلفن آلکاتل

برگزاری دوره شبکه‌های تلفنی مراکز تلفن آلکاتل در راستای عمل به وظایف...

برگزاری دوره های تخصصی SIL, LOPA,BMS در بخش HSE مجتمع آموزش فنون - دی ماه ۹۷۸

برگزاری دوره های تخصصی SIL, LOPA,BMS در بخش HSE مجتمع آموزش فنون - دی ماه ۹۷

این دوره ها شامل مفاهیم ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه، طبقه بندی مناطق...